"...When you run so fast to get somewhere,
you miss half the fun of getting there..."
(David L. Weatherford - "Slow Dance")

Sunday, 24 November 2013

Cu mortul la reparat

"When you're dead, you don't know that you're dead.
It's hard for the others. The same when you're stupid."
Phillipe Gelluck

Ce se poate face cu un mort? Două sunt variantele raţionale sau, mă rog, practicate de o covârşitoare majoritate: îngroparea sau incinerarea. Deşi donaţia sau vânzarea în scopuri ştiinţifice a (re)devenit chiar ilegală în unele state, asta nu împiedică listarea la bursă a defunctului. Actuala criză mondială determinată de "morţii" americani este o dovadă grăitoare.