"...When you run so fast to get somewhere,
you miss half the fun of getting there..."
(David L. Weatherford - "Slow Dance")

Monday, 1 April 2019

Betonul ultra-uşor

Zgomotul de joasă frecvență, generat de surse de interior și de exterior, reprezintă o problemă tot mai mare, fiind imperios necesară utilizarea unor materiale cu caracteristici performante de izolare fonică, pentru a atenua transmisia sunetului de joasă frecvență, în special între locuințe. Măsurătorile proprietăților dinamice ale planşeelor cu blocuri din zidărie cu goluri indică faptul că, din cauza ortotropiei, acestea nu ating același nivel de izolare a zgomotului în aer ca o pardoseală omogenă din beton izotrop.