"...When you run so fast to get somewhere,
you miss half the fun of getting there..."
(David L. Weatherford - "Slow Dance")

Monday, 1 April 2019

Betonul ultra-uşor

Zgomotul de joasă frecvență, generat de surse de interior și de exterior, reprezintă o problemă tot mai mare, fiind imperios necesară utilizarea unor materiale cu caracteristici performante de izolare fonică, pentru a atenua transmisia sunetului de joasă frecvență, în special între locuințe. Măsurătorile proprietăților dinamice ale planşeelor cu blocuri din zidărie cu goluri indică faptul că, din cauza ortotropiei, acestea nu ating același nivel de izolare a zgomotului în aer ca o pardoseală omogenă din beton izotrop.
Pentru că betonul obişnuit are o densitate prea mare, cercetările s-au concentrat pe obţinerea unui alt material pentru construcţii, dar cu proprietăţi acustice şi mecanice similare betonului greu. După peste 15 ani de încercări, compania austriacă "Einbalsamierter Totschläger AG" din Graz a reuşit obţinerea unui beton ultra-uşor cu o capacitate de izolare acustică într-un spectru foarte larg – între 500 şi 12000 Hz –, costul de producţie al compozitului fiind doar cu circa 30% mai mare decât al betonului obişnuit.

Cercetătorii au descoperit că prin expandarea termo-ergonomică a structurii etringitei (unul dintre gelurile esenţiale ale betonului greu, al cărui rol a fost detaliat în articolul NE.012/2-2010 şi schimbarea la faţă) alumino-silicaţii bi- şi tetra-calcici se transformă în sisteme tubulare falopiene continue (vezi foto) care conferă betonului astfel obţinut proprietăţi de izolare fonică net superioare, fără a fi alterate celelalte caracteristici fizico-mecanice. În plus, s-a constatat că sistemul fascicular falopian are o densitate foarte mare (oarecum similară betonului ciclopian), noul tip de beton având şi proprietăţi de ecranare radioactivă, fiind practic impenetrabil pentru radiaţiile α şi β şi reducând penetrarea cu radiaţii de tip γ şi X cu peste 35%.
Se estimează că amestecul de ciment aditivat va fi introdus experimental pe piaţa construcţiilor în luna septembrie a acestui an, prin Agrement tehnic, urmând să fie introdus ca normă de fabricaţie în Eurocoduri în prima sesiune de modificare, cel mai probabil în luna aprilie 2020.

No comments:

Post a comment