"...When you run so fast to get somewhere,
you miss half the fun of getting there..."
(David L. Weatherford - "Slow Dance")

Thursday, 20 June 2013

Rules of Civilised Polemics / Regulile polemicii civilizate

Am fost la o recepţie a unui obiectiv al Filialei din Iaşi a Academiei Române şi n-am venit cu mâna goală. Le-aţi mai citit sau nu, m-am gândit că e util să ştiţi că le puteţi găsi (revizuite şi corectate) şi pe această pagină, în caz de nevoie. Adică în cazul în care veţi avea ocazia să participaţi la dezbaterea unor idei. Evident, în afara ţării!


(Oxford University, 1890)

1. In any scientific controversy, social or political, the discussion should resume the exchange of ideas and only those ideas that have quota problem.
În orice polemică ştiinţifică, socială sau politică, discuţia trebuie să se rezume la schimbul de idei şi numai la acele idei care au legătură cu problema respectivă.
2. Parties to the controversy as an argument or use scientific theories or facts of reality that are relevant to the issues discussed.
Părţile aflate în polemică folosesc drept argument fie teorii ştiinţifice, fie fapte concrete din realitate, relevante problemelor discutate.
3. Parties are not entitled to raise the character, temperament and past opponent, because they do not rule out, nor confirm the validity of the ideas they support.
Părţile nu au dreptul să aducă în discuţie caracterul, temperamentul sau trecutul adversarului, deoarece acestea nici nu infirmă şi nici nu confirmă validitatea ideilor susţinute.
4. Parties are not entitled to question the conceptual reasons for the attitude of the opponent, as the discussion turns away from the problem itself.
Părţile nu au dreptul să pună în discuţie motivele care determină atitudinea ideatică a adversarului, deoarece aceasta ar abate discuţia de la problema în sine.
5. Labeling opponent by stating the school of thought, social class, professional organization or political party to which it belongs is a violation of the rules polemics reveal weakness of lack of arguments. In a civilized polemics it matters only the arguments brought by the opponent as a person, and not as member of a school or organization. You were wrong because you're materialistic thinker, employer or Labor, but only if your arguments are convincing or not.
Etichetarea adversarului, prin menţionarea şcolii de gîndire, clasei sociale, organizaţiei profesionale sau a partidului politic din care acesta face parte, constituie o încălcare a regulilor polemicii şi dezvăluie slăbiciunea lipsei de argumente. Într-o polemică civilizată contează numai argumentele invocate de adversar ca individ şi nu ca membru al unei şcoli sau organizaţii. Nu ai dreptate pentru că eşti gînditor materialist, patron sau laburist, ci numai dacă argumentele tale sînt convingătoare sau nu.

No comments:

Post a Comment